Marksystem SunPark

SunPark marksystem Rot 35° är ett system för 2 panelrader i stående format, från 8–60 paneler per/bord. SunPark Rot förankras i mark med 4st. rotrör per/stolpe.