God Jul & Gott Nytt år 🎄

Nu i vintertider är det av extra stor vikt att se över er anläggning.

Service & skötsel

  1. UNDERHÅLL

Utför alltid regelbunden tillsyn av montagesystem för solceller. Mapab AB rekommenderar att detta görs årligen, gärna på våren efter att snö smält samt efter storm. Kontrollen syftar till att upptäcka fel och/eller brister som kan uppstå på grund av väderlek, annan åverkan eller bristfälligt montage. Var försiktig och tänk på taksäkerheten. Använd alltid säkerhetsutrustning för att undvika fallolyckor.

 

  1. KONTROLLPUNKTER
  • Att montagesystem är monterat enligt Mapab AB:s monteringsanvisning.
  • Att fästmaterial ej sitter löst och är korrekt åtdraget.
  • Vid komplettering av artiklar till montagesystem skall dessa levereras av Mapab AB.
  • Deformerade och/eller skadade detaljer/infästningar byts ut.
  • Montagesystem skall vid överbelastning av snö avlastas på lämpligt sätt som inte skadar installationen.
  • Vid snö är det viktigt att hålla rent runt marksystemet så att snön kan glida av för att minimera snötyngden på installationen.